Ik hoor de pijn in jouw stem

over wat jij denkt dat ik jou heb aangedaan.

Geen aandeel van jou,

slechts mijn wensen, mijn beïnvloeding

Jij bent de dupe, hebt de pijn, het missen.

Ik breng er niets tegenin.

Mijn woorden bereiken jou al jaren niet meer.

Jouw werkelijkheid tegenover de waarheid van het systeem.

Jij denkt te willen wat ik heb, maar dit heb jij nooit gehad.

Niet de zorg, niet de interesse, niet de zorgen, niet de tranen.

Jouw wensen gingen voor, altijd.

Je kunt niet terug naar wat niet was,

niet opeisen wat je nooit had.

Ik hoor je pijn, maar leg de oorzaak niet langer bij mij.

Het is jouw leven, neem eindelijk zelf eens verantwoordelijkheid…